Новини относно сключени договори

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление – КОНСОРЦИУМ „ОСВЕТЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК“

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Дейности по осигуряване на информираност и публичност по проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” – печатни информационни материали (дипляни) – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Изработка на печатни информационни материали (дипляни) – „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Упражняване на строителен надзор по време на СМР на обект: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление“ – „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Осъществяване на авторски надзор по време на СМР – „ВМВ БИЛД“ ООД

Сключен договор с изпълнител по процедура:
Извършване на независим финансов одит на проекта – „ЕКВИВАЛЕНТ-88“ ЕООД